dilluns, 14 de setembre de 2020

PER FI ENS HEM RETROBAT!!

 Després de tants mesos, la tornada a l'escola s'ha fet realitat!!! Estem molt il·lusionats per engegar un nou curs, i amb ell, DESPERTAR  la curiositat, experiències o moltes aventures!!

Mireu famílies quin goig que fem!!!! A veure si trobeu la classe dels vostres fills!!!!


Una abraçada!!


Tercer cicle de primària

            

dimarts, 16 de juny de 2020

PROJECTES PERSONALS AL 3R CICLE

Entre el 2n i 3r trimestre del curs 2019-20 l'equip de mestres del 3r cicle ens vam plantejar dedicar una tarda setmanal a la programació d'un projecte personal seguint la metodologia STEAM. 
La proposta i el repte consistia a planificar i construir un objecte, instrument o eina amb una utilitat breal i pràctica a la nostra vida.
Els alumnes de 6è van iniciar la primera fase de planificació i després de validació per aconseguir un producte final pràctic (instrument, llibre, aparell, joguina,...). La validació va consisitir en la presentació pública amb una presentació davant del grup classe. En aquesta validació s'havia de recollir propostes de  millora de companys,companyes i mestres per redefinir el projecte inicial.
Un cop validat el projecte personal vam dedicar el temps a fer-lo realitat. Com sabeu la pandèmia i el posterior confinament van aturar la nostra activitat però alguns alumnes van poder seguir desenvolupant el seu treball a casa.

Us deixem un vìdeo amb l'exemple de la Clàudia. 
Podeu anar a l'enllaç: Com fer una nina de drap?PROJECTE PERSONAL:

Planificació  
Quèemproposofer?Perquèemproposoferaixò? (motivació). 
Quèem cal?(recursosmaterialsipersonals). 
Quèsé iquènecessitosaber? 
Quinsobstaclesempuctrobar? 
Viabilitatdelprojecte:Veigpossibletirarendavantelprojectepersonal i presentar-lo en elterminiprevist? 
Quèfaré? Unproducte.Exemplesdeproducte: 
 • Llibredepoemes 
 • Novel·la 
 • Objectes 
 • Maquetes 
 • Robot 
 • Circuit 
 • Joc 

 • Temporització: 
 • 21 al 25 degener: presentarprojectepersonal 
 • 28 degeneral 1 defebrer:planificacióperescrit 
 • 11al15defebrer:presentaciódelsprojectespersonals 
 
Premises:  
 • Parteixdel’interèsdel’alumne. 
 • Productefinal. 
 • Cal seguir elprocésproposat. 
 • Cal que elprojectepersonal espuguiferal’aula.  
 
Criteris compartits amb l'alumnat i les famílies
Exposar oralment la proposta de projecte personal per justificar la seva viabilitat, amb preparació prèvia, i adaptant l’entonació, el to de veu o el gest a la situació comunicativa.
Proposar-se objectius assolibles. 
Identificar els propis coneixements i habilitats respecte a un objectiu. 
Identificar els coneixements que cal adquirir per aconseguir un objectiu. 
Ser capaç d’autoavaluar-se. 
Pensar, planificar i materialitzar projectes.   
Posar els mitjans precisos per portar a terme les pròpies decisions. 
Desenvolupar la capacitat d’iniciativa i l’autonomia: prendre decisions i preveure les seves conseqüències, saber triar i decidir per un mateix, amb confiança.
Solucionar els problemes i situacions de manera innovadora,original i creativa. 
Adaptar-se a les noves situacions i contextos mantenint una actitud constructiva. 
Mostrar un esperit de superació permanent i regular en la feina i davant de les dificultats, superant la dilació de certs desitjos i mantenint una actitud positiva i proactiva per desenvolupar el treball i l’aprenentatge.  
Confiar en les pròpies capacitats i possibilitats de desenvolupament, identificar les capacitats personals i promoure els punts forts i potenciar-los.